Our News

New generation Digital Pathology Assistants helps the pathologists

4 min

Hospital Manager Magazine, which started its publication life in 2008 with the aim of being a special magazine for contemporary healthcare managers, is one of the most important journals accepted as a reference in the health sector.As Virasoft Inc, We made sincere explanations about our projects, the starting point of digital pathology assistants, and how we brought digitality in pathology into the health system.

The full text of the interview published in the Hospital Manager is below in Turkish.

Virasoft ne zaman kuruldu ve temel olarak neye çözüm sunuyor?

2015 yılında Sanayi Bakanlığı TGSD desteği ile yola çıktık. KOSGEB ve Tubitak destekleri aldık. Daha sonra iki kez üst üste Bing Bang finalisti olduk ve DCP'den hatırı sayılır yatırımlar aldık. Ekibimiz genç ve dinamik Türk bilim insanlarından oluşuyor. Çözüm odaklı ve insana değer veren bir yönetim kadromuz var. Bu sayede global rakiplerimize rağmen kısa süre içerisinde tanınır ve güvenilir bir yazılım şirketi haline geldik. Hali hazırda Acıbadem Hastaneler Grubu ile ortaklığımız mevcut ve kanser tanısında yapay zeka ve derin öğrenme çalışmalarımızı birlikte yürütüyoruz. Neye çözüm sunuyoruz sorusuna dönecek olursak; Virasoft olarak odak noktamız kanser tanısında yapay zeka ve dijital patoloji (DP). Radyoloji, ıslak banyolu dönemlerden dijital radyolojiye geçti ve böylece daha hızlı ve doğru tanı ve beraberinde etkin tedavi ve cerrahi yöntemler gelişti. Aynı değişim tıbbi patoloji için de söz konusu. Dünyada olduğu gibi ülkemiz de klasik yöntemlerden arınarak DP'ye geçiş arifesinde. Amerika'da pek çok kurum DP'ye geçmiş durumda. Avrupa ve Japonya hemen arkasından geliyor. Bizim bakış açımızdan DP'nin üç temel iş akışı var. Birincisi, yüksek çözünürlükte taranmış vakaların eş zamanlı görüntülenmesi, konsültasyonu ve arşivlenmesi. İkincisi, immünohistokimyasal (IHK) biyobelirteçlerin ve FISH analizlerinin yapayzeka destekli bilgisayar sistemleri ile analiz edilererek subjektif tanısal sonuçlardan arındırılması. Üçüncüsü ise, numune kabulden patoloji raporunun elde edilmesine kadar olan sürecin Patoloji Bilgi Yönetim Sistemi (PBYS) ile anlık olarak izlenmesi. Virasoft olarak bu üç temel ihtiyacı eksiksiz olarak karşılayacak ürünlerimiz mevcut. Acıbadem Hastaneler Grubu başta olmak üzere ülkemizin önde gelen özel kurumlar, kamu kurumları ve Ankara Şehir Hastanesi'nde ürünlerimiz kullanılıyor. Yurtdışında ise Koch Institude for Integrative Cancer  Research at MIT ve Massachusetts General Hospital Cancer Center ile bilimsel işbirliklerimiz mevcuttur.

Sağlıkta inovatif gelişme için neler yapılabilir, yapılmalıdır?

Sağlık sektörü, doğası gereği inovasyona öncülük eden en önemli sektör. Sağlıkta inovasyon sadece yeni tedavi protokollerinin keşfi değil aynı zamanda hastalıkların önlenmesi ile spesifik tanısal parametrelerin ortaya konması ve geliştirilmesini de içeriyor. Bu açıdan fizik, kimya, biyoloji gibi temel bilim ve mühendislik disiplinleri ile tıp profesyönellerinin devlet erki ve özel sektörle işbirliği içerisinde çalıştığı bir ekosistem inovasyonun gelişmesinde temeldir diyebilirim. Kanser ve diğer ciddi hastalıkların önlenmesi, doğru tanı alması ve etkin tedavilerin geliştirilebilmesi ancak ve ancak böyle bir ekosistem içerisinde mümkün. Ülkemizde yenilikçi ve verimli yaklaşımlar sergileyen değerli startup'lar var. Lakin bunların kendi aralarında tam bir işbirliği içerisinde olduğunu söyleyem. Benzer şekilde kamu ve özel sektörün de startup'lar ile olan işbirlikleri çok zayıf. Sayın Prof. Dr. Melih Bulut öncülüğünde kurulan Sağlıkta İşbirliği Platformu'nun (SIP) bu ihtiyacı karşılamaya yönelik en önemli fiil olduğunu düşünüyorum. Öyle ki, son bir yıl içerisinde SIP'in etkinlikleri arasında olan İnovasyonda İşbirliği Toplantıları oldukça verimli oldu ve ülkemizde inovasyona yatırım yapacak çok sayıda genç beyni cesaretlendirdi. Virasoft olarak bu vb. etkinliklere destek vermeye devam edeceğiz.

Ülkemizdeki sağlık sektörü işbirliği gelişimi için yeterli ortamı sağlayabiliyor mu?

Bu soruya üzülerek hayır cevabını vermek durumundayım. Sağlık sektörü hemen her zaman ticari bir hedef gözetmekte. Oysa inovasyonun gelişmesi için herşeyden önce bilimsel birikimin oluşması amacıyla kurumlar arası işbirliği gerekiyor. Örneğin, her startup özünde hizmet/ürünlerini ticarileştirip nakit akışı sağlamak ister. Ya da girişimlerini makul değerleme ile daha global bir kuruluşa satmayı hedefler. Halbuki bu yaklaşımın önceliği ticarettir. Virasoft olarak bizler, iletişim halinde olduğumuz kurum/kişiler ile öncelikle bilimsel projeler üretmeyi önemsiyoruz. Günün sonunda ortaya çıkan sonuçların bilimsel yayına dönüşmesini sağlıyoruz. Bu yaklaşım bir yandan ülkemizin bilim kültürüne katkı sağlarken bir yandan da müşterilerimize güven veriyor. Bilimsel olarak yeterli olduğunuzda ve güven verdiğinizde satış kendiliğinden gerçekleşmiş oluyor. Ülkemizin çok saygın biliminsanlarından biri olan sayın Prof. Dr. Ümit İnce ve Acıbadem Hastaneler Grubu başta olmak üzere önde gelen diğer kurumlarla olan işbirliklerimizi bu yaklaşıma örnek gösterebilirim.

Siz fikirlerinizi ihraç edilebilir ürünler haline getirebildiniz mi? Bunu nasıl başardınız?

Evet bunu önemli ölçüde başardık diyebilirim. Dijital patoloji gibi çok özel bir alanda özellikle de yabancı pazarlarda kabul edilebilir bir marka olmanın temel gereği bilimsel doğruluğumuzu ve güvenilirliğimizi ıspat etmek idi. Biz bunu şu iki yolu izleyerek başardık; i) Doğru yazılmış protokoller ile yürütülmüş bilimsel projelerin iyi bir istatistik analiz eşliğinde bilimsel yayın haline getirilmesi, ii) Ulusal ve uluslararası kongrelerde ürünlerin etkin biçimde tanıtılması ve işbirliklerinin kurulması. Virasoft'ta her inovasyonuna bunu destekleyen bilimsel bir yayın eşlik eder. Bu bizim kurumsal kültürümüzde var. Dolayısıyla bu yaşayan bir süreç ve devam ediyor. 2018'de Amerika'da 4. Dijital Patoloji ve Yapay Zeka Kongresi'ne katıldık. Bugüne kadar ülkemizden katılım gösteren ilk ve tek şirketiz. Japonya ve Avrupa pazarındaki kongrelere katılımlarımız da devam ediyor. Bu ortamlarda katılımcıların ve diğer firmaların ilgisinden gördük ki, bizler gerçekten nitelikli ve ihtiyacı karşılayan ürünler ve karar destek sistemleri üretmeyi başarmışız. Böylesi başarılarımızı mühendislik ve arge ekibimizle paylaşmayı da önemsiyoruz. Bu da bizlere, bir sonraki ürün/geliştirme için yüksek motivasyon sağlıyor ve aynı inançlar yolumuza devam ediyoruz.

Our News

New generation Digital Pathology Assistants helps the pathologists

Hospital Manager Magazine, which started its publication life in 2008 with the aim of being a special magazine for contemporary healthcare managers...

Read More

Virasoft Joins USCAP Annual Meeting as a Gold Level Sponsor

Virasoft is pleased to announced that they will be a part of the USCAP Annual conference in Los Angeles as a Gold Level Sponsor.

Read More

Renewal of ISO 27001 - Information Security Management System

Virasoft is proud to announce that once again entitled to the ISO27001 - Information Security Management System certificate.

Read More

Contact us
for more information

For more information about our solutions, you can contact us and request a demo.